• bep.jpg
 • F.jpg
 • lau1 bep.jpg
 • MD THU.jpg
 • pc2-op3.jpg
 • pcchinh.jpg
 • p khach v2.jpg
 • PK TOP VIEW.jpg
 • truoc sau co nuoc.jpg
 • v3 nha q 11.jpg
 • view 5.jpg
 • view dem.jpg
 • view tret 2.jpg

NHÀ Ở ĐƠN LẬP / TP HCM / 2018

Thông Tin Dự Án

Tên Dự Án: NHÀ Ở ĐƠN LẬP Thể Loại: Nội Thất Hạn Mục: THIẾT KẾ & THI CÔNG PHẦN HOÀN THIỆN Diện Tích: 5X20M Địa Điểm: K O6 LOVERA PARK - KHANG ĐIỀN - BÌNH CHÁNH, TP HCM Thời Gian: 2018

Thực Tế Thi Công

NHÀ Ở ĐƠN LẬP

NHÀ Ở ĐƠN LẬP

NHÀ Ở ĐƠN LẬP

NHÀ Ở ĐƠN LẬP

NHÀ Ở ĐƠN LẬP

NHÀ Ở ĐƠN LẬP

NHÀ Ở ĐƠN LẬP

NHÀ Ở ĐƠN LẬP

NHÀ Ở ĐƠN LẬP

NHÀ Ở ĐƠN LẬP

NHÀ Ở ĐƠN LẬP

NHÀ Ở ĐƠN LẬP

NHÀ Ở ĐƠN LẬP