• bep.jpg
 • F.jpg
 • lau1 bep.jpg
 • MD THU.jpg
 • pc2-op3.jpg
 • pcchinh.jpg
 • p khach v2.jpg
 • PK TOP VIEW.jpg
 • truoc sau co nuoc.jpg
 • v3 nha q 11.jpg
 • view 5.jpg
 • view dem.jpg
 • view tret 2.jpg

CHUNG CƯ -PEN HOUSE / TP HCM / 2014

Thông Tin Dự Án

Tên Dự Án: CHUNG CƯ -PEN HOUSE Thể Loại: Nội Thất Hạn Mục: Cải Tạo mới Diện Tích: 325m2 Địa Điểm: 1340 CC HAGL,Nhà Bè, TP HCM Thời Gian: 2014

Thực Tế Thi Công

CHUNG CƯ -PEN HOUSE

CHUNG CƯ -PEN HOUSE

CHUNG CƯ -PEN HOUSE

CHUNG CƯ -PEN HOUSE

CHUNG CƯ -PEN HOUSE

CHUNG CƯ -PEN HOUSE

CHUNG CƯ -PEN HOUSE

CHUNG CƯ -PEN HOUSE

CHUNG CƯ -PEN HOUSE