• bep.jpg
 • F.jpg
 • lau1 bep.jpg
 • MD THU.jpg
 • pc2-op3.jpg
 • pcchinh.jpg
 • p khach v2.jpg
 • PK TOP VIEW.jpg
 • truoc sau co nuoc.jpg
 • v3 nha q 11.jpg
 • view 5.jpg
 • view dem.jpg
 • view tret 2.jpg

Nhà Bà Hồ Thị Kim Anh / TP Huế / 2009

Thông Tin Dự Án

Tên Dự Án: Nhà Bà Hồ Thị Kim Anh Thể Loại: Biệt Thự Hạn Mục: XÂY MỚI Diện Tích: 08x10m Địa Điểm: 314 Chi Lăng,P Phú Hiệp, TP Huế Thời Gian: 2009

Thực Tế Thi Công

lklk

lklk

Nhà Bà Hồ Thị Kim Anh

Nhà Bà Hồ Thị Kim Anh

Nhà Bà Hồ Thị Kim Anh

Nhà Bà Hồ Thị Kim Anh

Nhà Bà Hồ Thị Kim Anh

Nhà Bà Hồ Thị Kim Anh

Nhà Bà Hồ Thị Kim Anh

Nhà Bà Hồ Thị Kim Anh

Nhà Bà Hồ Thị Kim Anh

Nhà Bà Hồ Thị Kim Anh

Nhà Bà Hồ Thị Kim Anh

Nhà Bà Hồ Thị Kim Anh

Nhà Bà Hồ Thị Kim Anh

Nhà Bà Hồ Thị Kim Anh

Nhà Bà Hồ Thị Kim Anh

Nhà Bà Hồ Thị Kim Anh

Nhà Bà Hồ Thị Kim Anh

Nhà Bà Hồ Thị Kim Anh

Nhà Bà Hồ Thị Kim Anh