• bep.jpg
 • F.jpg
 • lau1 bep.jpg
 • MD THU.jpg
 • pc2-op3.jpg
 • pcchinh.jpg
 • p khach v2.jpg
 • PK TOP VIEW.jpg
 • truoc sau co nuoc.jpg
 • v3 nha q 11.jpg
 • view 5.jpg
 • view dem.jpg
 • view tret 2.jpg

Biệt Thự Ông Tôn Thất Thảo / TP HỒ CHÍ MINH / Năm 2015

Thông Tin Dự Án

Tên Dự Án: Biệt Thự Ông Tôn Thất Thảo Thể Loại: Biệt Thự Hạn Mục: Xây Mới Diện Tích: 10m x 20m Địa Điểm: Tỉnh Lộ 50 - Quận 8, TP HỒ CHÍ MINH Thời Gian: Năm 2015

Thực Tế Thi Công

Biệt Thự Ông Tôn Thất Thảo

Biệt Thự Ông Tôn Thất Thảo

Biệt Thự Ông Tôn Thất Thảo

Biệt Thự Ông Tôn Thất Thảo

Biệt Thự Ông Tôn Thất Thảo

Biệt Thự Ông Tôn Thất Thảo

Biệt Thự Ông Tôn Thất Thảo

Biệt Thự Ông Tôn Thất Thảo

Biệt Thự Ông Tôn Thất Thảo

Biệt Thự Ông Tôn Thất Thảo