• bep.jpg
 • F.jpg
 • lau1 bep.jpg
 • MD THU.jpg
 • pc2-op3.jpg
 • pcchinh.jpg
 • p khach v2.jpg
 • PK TOP VIEW.jpg
 • truoc sau co nuoc.jpg
 • v3 nha q 11.jpg
 • view 5.jpg
 • view dem.jpg
 • view tret 2.jpg

Biệt Thự Ông Trần Văn Tuấn / TP HCM / Năm 2016

Thông Tin Dự Án

Tên Dự Án: Biệt Thự Ông Trần Văn Tuấn Thể Loại: Biệt Thự Hạn Mục: Cải Tạo Mới Diện Tích: 7,1m x 15m Địa Điểm: Đường Đồng Đen, P 10, Tân Bình, TP HCM Thời Gian: Năm 2016

Thực Tế Thi Công

Biệt Thự Ông Trần Văn Tuấn

Biệt Thự Ông Trần Văn Tuấn

Biệt Thự Ông Trần Văn Tuấn

Biệt Thự Ông Trần Văn Tuấn

Biệt Thự Ông Trần Văn Tuấn

Biệt Thự Ông Trần Văn Tuấn

Biệt Thự Ông Trần Văn Tuấn

Biệt Thự Ông Trần Văn Tuấn

Biệt Thự Ông Trần Văn Tuấn

Biệt Thự Ông Trần Văn Tuấn

Biệt Thự Ông Trần Văn Tuấn

Biệt Thự Ông Trần Văn Tuấn